ETS2 – Avanuelf’S Sound Enhancement Package Ll 1.30.x

Hi All I’ve been depressed for a long time
Some basic features list and explanation
1-Air brakes
1.1 In air brakes, the sound of all vehicles is collected in a common chorus, saving a certain amount
1.2 5 different air brake sounds
1.3 I use the Wabco air brake in the sounds, so the sound is a little long
2-Inner sounds
2.1 6 Different swaying noises
2.2 Sounds of swinging I’ve gotten the sounds from the long-wheelbase vehicles I’ve gotten Omsi2
2.3 Many sound settings including echo can be reestablished
3-Bar and button sounds
3.1 I tried to adjust all the voices to a real level with a very fine workmanship
4- Rubber sounds
4.1 I tried to decode some audio errors in older versions
4.2 I have been listening to the axle and the diffuse sounds so that the sound will not be crowded
4.3 I regret that I have to take some voices from Omsi2
4.4 Personally I do not have any nice rubber sounds I would be grateful if someone who wants to share my tire sounds with me can communicate with me
5-ambient sounds
5.1 10/8 of all surround sounds available in the mode I can share the I-DOSER version of surround sounds if requested
5.2 I added air conditioning sound to the internal rain sound when it rained
6-Other sounds
In 6.1 mode the tacho sound is available at 90 kmh (55 mph) and above
6.2 Pressure relief sound of the brakes added
6.3 Available in some small voices (click sounds like camera sound and so on)
6.4 New game music
6.5 Sounds that are present in the rating but are still inactive are available in the mode so you will not have to update the mode when the sounds are activated

Bazı temel özellikler listesi ve açıklaması
1-Hava frenleri
1.1 Hava frenlerinde tüm araçların sesi ortak bir klosörde toplanıp boyuttan bir miktar tasarruf edilmiştir
1.2 5 farklı hava freni sesi vardır
1.3 Seslerde Wabco hava freni kullandığım için sesi biraz uzun çıkıyor
2-İç sesler
2.1 6 Farklı sallanma sesleri var
2.2 Sallanma sesleri uzun şasili araçlardan kaydoldu işin doğrusu sesleri Omsi2 den temin ettim
2.3 Ekoleyzır dahil bir çok ses ayarı yeniden kuruldu
3-Çubuk ve düğme sesleri
3.1 Tüm sesleri çok ince bir işcilikle gerçek ses seviyesine yakın bir şekilde ayarlamaya çalıştım
4- Lastik sesleri
4.1 Eski sürümlerde biraz ses kusuru vardı çözmeye çalıştım
4.2 Aks ve diffaransiyel seslerini sessize aldım böylece giderken ses kalabalığı olmuyacak
4.3 Yine üzülerek söylüyorumki bazı sesleri Omsi2’den alma zorunda kaldım
4.4 Şahsen hiçde güzel lastik seslerim yok lastik seslerini benimle paylaşmak isteyen biri benle iletişime geçebilir minnettar kalırım
5-Çevre sesleri
5.1 Tüm çevre seslerinin 10/8 lik kısmı modda mevcut eğer istek olursa çevre seslerinin İ-DOSER sürümünü paylaşabilirim
5.2 Yağmur yağarken iç yağmur sesine klima sesi ekledim
6-Diğer sesler
6.1 Modda tako sesi mevcut 90 kmh (55mph) ve daha üstünde çıkıyor
6.2 Frenlerin basınç boşaltma sesi eklendi
6.3 Bazı ufak seslerde modda mevcut (Tıklama sesleri kamera sesi ve bunun gibi)
6.4 Yeni oyun müzikleri
6.5 Oyunda hazır olarak bulunan ama hala aktif edilmeyen sesler modda mevcut böylece sesler aktif edilince modu güncelleme zorunda kalmıyacaksınız
Do not forget to tell which features you want!

Authors: AvanueLf

Report Post

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *